راه های ارتباطی با گروه کارخانجات الماس دانه

مدیر بازرگانی:

محمدرضا قلیان ۰۹۱۲۸۶۶۴۹۳۴

واتساپ:

۰۲۱-۳۶۳۴۵۰۱۵

۰۹۱۰۸۰۳۴۹۸۴

تلفن

۰۲۱-۳۶۳۴۵۰۱۵

ایمیل:

info@almas-daneh.com

فکس

۰۲۱-۳۶۳۴۵۰۵۹

Almasdaneh@yahoo.com

آدرس: تهران _ کیلومتر ۴۵ جاده خاوران _ ابراهیم اباد کارخانه الماس دانه

طراحی، اجرا و سئو "دو هشت" dohasht

www.dohasht.com