جهت خرید و مشاوه با گروه الماس دانه با شماره ۳۶۳۴۵۰۱۵-۰۲۱ تماس بگیرید.

همکاری و دید و بازدید

در این بخش همکاری و بازدیدهای نماینده های مختلف داخلی و خارجی به صورت عکس یا ویدئو قرار خواهد گرفت:

بازدید سفیرجمهوری سنگال از گروه کارخانجات الماس دانه
بزودی محصولات الماس دانه در جمهوری سنگال

طراحی، اجرا و سئو "دو هشت" dohasht

www.dohasht.com